Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Posted by updatewe On april - 2 - 2014 Reacties staat uit voor Wat zeg jij in je laatste levensfase?

bron: 2012 WantToKnow.nl/.be/Bronnie Ware Een poosje geleden trof ik een verhaal over een verpleegkundige die veel mensen in hun allerlaatste levensfase heeft begeleid. Ze sprak vol warmte over haar vaak zware, maar dankbare taak waarin zij regelmatig tot zeer diepe gesprekken met deze mensen kwam. Gesprekken waarin hen werd gevraagd te vertellen over zaken waar ze spijt van hadden of wat ze liever anders hadden gezien. Het viel de verpleegkundige op, dat er vaak dezelfde thema’s speelden: 1. ‘Ik wou dat ik eerder gehoor had gegeven aan mijn dromen, eerder die dingen was gaan doen die ik zo graag wilde.’

Posted by updatewe On maart - 15 - 2014 Reacties staat uit voor Het ontbrekende puzzelstuk , het verhaal van T.

Goedbeschouwd liep T. – een man van 36- met tussenpozen al zo’n 3 jaar via de HRM functionaris van het bedrijf waar hij werkte, van de ene therapeut naar de andere. Er lagen allerlei diagnoses, van stress tot burnout aan toe. Dan ging het weer een tijdje goed, maar toch begon na verloop van tijd steeds weer dat vervelende, onbestemde gevoel op te spelen. Uiteindelijk kwam T naar mijn praktijk. Uit zijn levensverhaal kwam naar voren, dat T. was opgegroeid met het idee dat je niet vies hoeft te zijn van geld en dat status iets is om trots op

Posted by updatewe On november - 6 - 2013 Reacties staat uit voor Moeten of Willen?

Afgelopen week las ik in de krant een reportage over schoolkinderen in Ethiopië die voor de Nederlandse kinderpostzegels door fotograaf Anton Corbijn werden geportretteerd. Schoolkinderen die de dag dat in hun dorp een school werd geopend met behulp van de opbrengst van deze actie, als de gelukkigste dag van hun leven beschouwen. Nu kan hun droom om dokter, schoolmeester of verpleegkundige te worden misschien uitkomen! Ze zijn zich heel goed bewust dat alleen onderwijs ze de kans biedt om te ontkomen aan een leven als boer of als meisje dat water pompt bij de put. Eén van de grotere psychologen,

Posted by updatewe On oktober - 13 - 2013 Reacties staat uit voor Zin of Onzin?

We zijn continu bezig met alles waar we mee in aanraking komen te bestempelen als zin of onzin. Wist je dat dit eigenlijk niets nieuws is en dat de mensheid dat al doet zolang ze bestaat? Onze verre, verre voorouders raakten vooral verward van natuurverschijnselen. En omdat ze zich niet konden verlaten op de wetenschap, werden deze verschijnselen toegeschreven aan krachten van allerlei goden.  Op het moment dat wij vandaag de dag worden geconfronteerd met verwarrende situaties, wanneer het meest waardevolle in ons leven ons ontvalt, kunnen we de weg volledig kwijtraken. We voelen ons overrompeld door de zinloosheid ervan.