Posted by updatewe On maart - 15 - 2014 Reacties staat uit voor Het ontbrekende puzzelstuk , het verhaal van T.

Goedbeschouwd liep T. – een man van 36- met tussenpozen al zo’n 3 jaar via de HRM functionaris van het bedrijf waar hij werkte, van de ene therapeut naar de andere. Er lagen allerlei diagnoses, van stress tot burnout aan toe. Dan ging het weer een tijdje goed, maar toch begon na verloop van tijd steeds weer dat vervelende, onbestemde gevoel op te spelen. Uiteindelijk kwam T naar mijn praktijk.

Uit zijn levensverhaal kwam naar voren, dat T. was opgegroeid met het idee dat je niet vies hoeft te zijn van geld en dat status iets is om trots op te zijn. Zijn vader had tot aan zijn pensionering in hetzelfde bedrijf gewerkt als waar T. nu een prominente rol bekleedde. Fijne collega’s, weliswaar druk, maar ook genoeg tijd voor plezier en ontspanning met zijn gezin en vrienden. Goed geld verdienen, nergens een gebrek aan, dus waar kwam dan dat vervelende, altijd aanwezige gevoel vandaan? Wat had hij -zoals hij het zelf verwoordde- nou eigenlijk te klagen?

Wat al gauw uit onze gesprekken naar voren kwam en in therapie nooit eerder aan bod was geweest, was de beleving die T. had bij waarden die het bedrijf uitdroeg. Alhoewel hij zijn werk fantastisch vond, bleek dat T. op toch best belangrijke punten heel andere waarden voorstond dan het bedrijf of zijn vader. Hij had zich al die jaren gefocust op schijnoplossingen, maar had nog nooit gekeken naar wat diep van binnen écht belangrijk voor hem was. Toen bleek dat hij zich met dit verschil in waardenhantering niet kon verenigen, is hij op zoek gegaan naar een andere werkgever.

Kort geleden kwam T. nog voor een evaluatiegesprek, om te kijken hoe het nu met hem gaat. Hij heeft het prima naar de zin in zijn nieuwe werkomgeving. Qua arbeidsvoorwaarden is er niet eens veel veranderd, maar innerlijk is er een heel nieuwe wereld voor hem open gegaan. Juist doordat hij heeft geleerd wat zijn innerlijke motivatie is, gaat het nu ook op andere gebieden dan alleen het werk veel beter, zei hij.

Comments are closed.