Als geregistreerd hulpverlener bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en het RBCZ  (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) heb ik mij te houden aan een vastgelegde beroepsethiek. Ik voldoe aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (de Wkkgz). Ondanks dat ik probeer zo zorgvuldig mogelijk mijn werk in al haar facetten uit  te voeren, kan het toch zijn dat je een klacht hebt. Het heeft mijn voorkeur dat we die eerst samen  bespreken. Ik sta open voor jouw beleving en zal mijn uiterste best doen om er samen met jou uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de NFG. (www.de-nfg.nl)