Het Privacybeleid geldt voor iedereen die de website www.kleurrijkbestaan.nl bezoekt. 

Beheer

De website www.kleurrijkbestaan.nl staat onder beheer van Kleurrijk Bestaan. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website. 

Gegevens die door een individu worden vertrekt

Gegevens die door een individu via het contactformulier zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over het Privacy beleid terecht bij Kleurrijk Bestaan, de contactgegevens staan vermeld op de website www.kleurrijkbestaan.nl

Disclaimer

Kleurrijk Bestaan is gerechtigd de inhoud van het Privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. 

Beveiliging

De gegevens die een individu aan Kleurrijk Bestaan verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. 

Lees voor uitgebreidere informatie de pagina Algemene Voorwaarden.