relatietherapie

En ervaar opnieuw warmte en veiligheid in je relatie

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 relaties strandt. Dat is jammer, want het is niet nodig. Wanneer op tijd hulp wordt ingeschakeld zijn veel problemen op te lossen. Ook die van jullie. 

Lopen jullie steeds weer tegen dezelfde hobbels aan? Soms zijn negatieve patronen in de relatie al zo diep in gesleten dat ‘de tijd’ het probleem niet meer vanzelf oplost. Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp in te schakelen, zodat de relatie nog gered kan worden. Vaak weten mensen wel hoe het zou ‘moeten’ en vaak proberen mensen telkens weer opnieuw hun gedrag te veranderen. Maar het is zo menselijk om na verloop van tijd weer in het oude te vervallen.Ik help jullie inzicht te krijgen, nieuwe en gezondere patronen te ontwikkelen, pijnlijke zaken te helen en vooral een stevige verbinding met elkaar te krijgen. 

Er zijn verschillende redenen waarom koppels uit Assen en omstreken zich al bij mij hebben gemeld in het verleden. Bijvoorbeeld veel ruzie maken over vaak de kleinste zaken, ontrouw en overspel, te weinig echte aandacht ervaren, sleur in de relatie, niet kunnen praten met elkaar of het gevoel naar de partner toe is weg. Soms hoor ik: ‘hij zegt zo weinig’ of ‘ze is zo kritisch’. Zo zijn er nog veel meer aanleidingen te vinden om relatietherapie te gaan zoeken.   

In relatietherapie gaan beslis je niet van het ene op het andere moment. Sommigen vinden het ook spannend of eng. Dat is voor te stellen, maar niet nodig. Ik word getypeerd als rustig en ervaren en geef je alle kans om je verhaal te doen.  Je gaat snel inzien waar jullie klacht vandaan komt en je  krijgt tips waar je direct mee aan de slag kunt. Wat ik dan ook regelmatig hoor is: ‘Wat fijn dat we deze stap gezet hebben, dit hadden we eerder moeten doen!’ 

Vaak komt er al snel weer rust in de relatie, omdat je je gehoord en gezien voelt. Meestal zijn relatiegesprekken in het begin 1 x per twee en al snel 1x per drie weken. 

Relatietherapie: samen of alleen kan een dilemma zijn. Als jullie besluiten om samen in therapie te gaan dan is dat de beste start. Maar samen is geen must. Als je partner (nog) niet mee wil dan kom je gewoon alleen. In individuele gesprekken kijk je dan naar je eigen aandeel in de relatie. In relatietherapie gaat het er ook niet om dat je de ander moet veranderen. Dat moet je niet willen, dat is een illusie en gaat niet werken. Het begint bij jezelf. Vaak heeft dit tot gevolg dat de ander vanzelf ‘meebeweegt’ in de nieuwe situatie die zo ontstaat of nieuwsgierig wordt en alsnog meekomt.